Lej film online

 
02-12-2012
Filmleje

Film on-​demand video-​tjenester er på vej frem, og det er der en god grund til. Det er nemlig først nu, der begynder at komme tjenester, der kan leve op til de krav man som kunde bør stille. Blandt andet er HBO på vej ind på mar­ke­det med til­bud om fri adgang til de nye­ste ame­ri­kan­ske tv-​serier. Men de er ikke de eneste.

TDC’s kabel-​tv-​afdeling, You­see til­by­der film for kun­der, der ikke ønsker et yousee-​abonnement. Det er altså ikke nød­ven­digt at være Yousee-​kunde for at leje film på You­see Cinema.

TV2 play Film træk­ker på den samme film­da­ta­base som You­see, og der­for er udval­get prin­ci­pi­elt det samme på begge tje­ne­ster.

MOVIE EUROPE
Med Movie Europe køber du adgang til for­skel­lige pak­ker i en måned ad gan­gen. F.eks. adgang til alle tje­ne­stens 175 dan­ske film i en måned for 45 kr. En del af Zen­tro­pas film fin­des eks­klu­sivt her.

VIAPLAY
Via­play er en strea­m­ingtje­ne­ste og kon­kur­re­rer som sådan direkte mod fx Net­flix og You­sees abon­ne­ments­ba­se­rede tje­ne­ster.

Der er også muligheden for helt gratis at leje film online på biblioteket. På film­stri­ben kan du med dit lån­er­kort i hån­den finde og låné et stort antal uden­land­ske film og dan­ske film.

Ene­ste begræns­ning er, at der er en øvre grænse for antal­let af film, man kan låné. Det er typisk 5 film i løbet af 30 dage.

 
 
Find information om: film Alt om tips biograf guide portal
(Hovedkategori: Gode råd)